Nhìn lại chặng đường phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non Tây Lương, trong công tác xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất. Tạo cảnh quan môi trường gần gũi thân thiện, xanh, sạch đẹp.